Bargieł Braders Plus. - Autoryzowany dystrybutor firmy Texaco


Aktualności

PROMOCJA LPG

Instalacja LPG Sekwencyjna
Już od 2000zł

>> więcej

Zapraszamy Do sklepu internetowego

Zapraszamy

>> więcej

Produkty Specjalistyczne AMBERSIL

>> więcej

Aktualizacja linii Ursa

Dlaczego wprowadzane są zmiany?>> więcej

Płyny Hydrauliczne Wielosezonowe

Co się zmieni? >> więcej

Czy wiesz że?

W 1994 roku utworzona została firma Texaco Polska Sp. z o.o. ze 100% kapitałem własnym koncernu, oprócz dystrybucji olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych - spółka rozpoczęła tworzenie sieci stacji paliw. W sierpniu 1997 spółka macierzysta Texaco Polska - Texaco Overseas Holding Inc. przejęła na terenie Polski spółkę Amoco Petroleum Products Poland. Pod koniec 1997 roku uruchomiono dodatkowo 11 stacji benzynowych przejętych od Amoco. W 1998 roku w ramach programu dealerskiego przyłączono do sieci kolejne trzy stacje.

Narzędzie doboru oleju

Narzędzie Doboru olejuW dniu 15.07.2005. roku Bargieł Braders Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie akcyzowego składu podatkowego o numerze PL33100077341, który umożliwia klientom zakup olejów Mobil (oprócz olejów silnikowych) w trybie zwolnienia lub zawieszenia poboru akcyzy.

O zwolnienie z akcyzy może ubiegać się każdy podmiot gospodarczy, jednak by z tej możliwości skorzystać, należy dokonać rejestracji we właściwym dla danego podmiotu Urzędzie Celnym.

Bargieł Braders służy swoim klientom informacją, jakie kroki należy podjąć w celu zarejestrowania się oraz jak należy prowadzić odpowiednią ewidencję.

Tryb zawieszenia poboru akcyzy dotyczy składów podatkowych oraz handlowców zarejestrowanych.

Tryb zwolnienia z akcyzy dotyczy podmiotów zużywających wyroby akcyzowe do produkcji własnej.

Posiadanie składu akcyzowego to konieczność spełnienia szczególnych wymagań względem organów podatkowych  jak również poddanie się dodatkowym kontrolom.

Gwarantuje to wiarygodność Bargieł Braders jako operatora na rynku produktów akcyzowych a naszym klientom daje pewność bezpiecznych zakupów, oryginalnych produktów Texaco.

Rodzaje zużywanych wyrobów akcyzowych wraz z ośmiocyfrowymi kodami CN dostępne są na stronie                                                                                            http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL

Podstawowe dane składu podatkowego:

Nazwa podmiotu Bargieł Braders Sp.z o.o.

Skan zezwoleniaSkan ISODPIM

Linia