Bargieł Braders - Autoryzowany dystrybutor środków smarnych Texaco, Mobil - Śląsk


Aktualności

PROMOCJA LPG

Instalacja LPG Sekwencyjna
Już od 2000zł

>> więcej

Zapraszamy Do sklepu internetowego

Zapraszamy

>> więcej

Produkty Specjalistyczne AMBERSIL

>> więcej

Aktualizacja linii Ursa

Dlaczego wprowadzane są zmiany?>> więcej

Płyny Hydrauliczne Wielosezonowe

Co się zmieni? >> więcej

Czy wiesz że?

Pulinan i Schalet nie ograniczyli się do poszukiwania i wydobycia złóż ropy. Stopniowo zakres i działalności poszerzał się, obejmując wszystkie rodzaje działań współczesnej korporacji naftowej. Dla wykorzystania bogatych zasobów ropy, firma wybudowała pierwszą rafinerię w Port Arthur w Teksasie, następnie stworzyła system sprzedaży detalicznej produktów naftowych. Wraz z nabyciem firmy California Petroleum Corporation w 1928 roku, Texaco stało się wiodącą firmą naftową we wszystkich 48 stanach USA. Do końca pierwszej dekady dwudziestego wieku produkty z czerwoną gwiazdą Texaco weszły na rynki Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji.

Narzędzie doboru oleju

Narzędzie Doboru olejuW dniu 15.07.2005. roku Bargieł Braders Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie akcyzowego składu podatkowego o numerze PL33100077341, który umożliwia klientom zakup olejów Mobil (oprócz olejów silnikowych) w trybie zwolnienia lub zawieszenia poboru akcyzy.

O zwolnienie z akcyzy może ubiegać się każdy podmiot gospodarczy, jednak by z tej możliwości skorzystać, należy dokonać rejestracji we właściwym dla danego podmiotu Urzędzie Celnym.

Bargieł Braders służy swoim klientom informacją, jakie kroki należy podjąć w celu zarejestrowania się oraz jak należy prowadzić odpowiednią ewidencję.

Tryb zawieszenia poboru akcyzy dotyczy składów podatkowych oraz handlowców zarejestrowanych.

Tryb zwolnienia z akcyzy dotyczy podmiotów zużywających wyroby akcyzowe do produkcji własnej.

Posiadanie składu akcyzowego to konieczność spełnienia szczególnych wymagań względem organów podatkowych  jak również poddanie się dodatkowym kontrolom.

Gwarantuje to wiarygodność Bargieł Braders jako operatora na rynku produktów akcyzowych a naszym klientom daje pewność bezpiecznych zakupów, oryginalnych produktów Texaco.

Rodzaje zużywanych wyrobów akcyzowych wraz z ośmiocyfrowymi kodami CN dostępne są na stronie                                                                                            http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL

Podstawowe dane składu podatkowego:

Nazwa podmiotu Bargieł Braders Sp.z o.o.

Skan zezwoleniaSkan ISODPIM

Linia